Een wereldtaal, totaal anders dan de bekende vreemde talen

De Turkse taal is een heel andere dan de moderne vreemde talen (Frans, Duits en Engels) die we leren op de middelbare school. Aan de ene kant is Turks moeilijk omdat het sterk afwijkt van wat we gewend zijn wat betreft grammatica (veel uitgangen), de zinsopbouw en de woordenschat, maar aan de andere kant is Turks weer heel consequent. Als Nederlanders zijn we gewend aan uitzonderingen in de taal. In het Turks zijn er maar weinig uitzonderingen en de uitzonderingen die er zijn, komen vaak terug. Zo zijn er in de gewone tegenwoordige tijd 6 werkwoorden onregelmatig, de rest voldoet perfect aan de regels. Denk eens aan de Nederlandse werkwoorden. Alle hele werkwoorden in het Turks, eindigen op –mek of - mak. Laat je dat weg dan heb je de stam van het werkwoord, zonder dat er iets aan verandert.

Er zijn niet veel woorden die je kunt afleiden uit een andere taal, een aantal woorden uit de Franse taal, zul je wellicht nog het meest in het Turks herkennen. Om een paar voorbeelden te noemen; şoför (uitspr: sjofeur), asansör (uitspr: asanseur: lift), akvaryum (uitspr: akwarjoem: aquarium), milyoner. De betekenis zal duidelijk zijn als je de uitspraak weet. En zo zijn er nog vele voorbeelden te vinden. Verder komt er veel Arabisch en Perzisch voor in het Turks. Zoals uit de voorbeelden blijkt heeft het Turks een Latijns alfabet, met enkele voor ons onbekende letters en dus niet het Arabisch schrift.

Turkse talen

Lees meer over de Turkse talen op de Nederlandstalige Wikipedia.

Niet enkel in Turkije komt het Turks van pas. Het Turks is nauwverwant met andere Turkse talen, met name het Azerbeidzjaans, het Turkmeens en het Krimtataars, die tevens het Latijnse schrift gebruiken. Deze talen zijn onderling redelijk goed verstaanbaar, maar voor een nieuwkomer lastig. Hoe verder u van Turkije verwijderd bent, des te moeilijker zult u de mensen verstaan, maar door de vele gratis Turkse satellietzenders die ook daar te ontvangen zijn en de opkomst van het Internet, zal de kans groot zijn dat u wel wordt begrepen.

Steeds meer mensen ontdekken Turkije als vakantieland en ook op zakelijk niveau is er steeds meer contact tussen Nederland en Turkije. Er wonen sinds de jaren zestig heel wat Turken in Nederland en sinds enkele jaren is Turkije voor Nederlanders een aantrekkelijk land geworden om zich er te vestigen of om er een vakantiehuis te hebben. Het kan dan leuk en nuttig zijn om wat van de taal op te steken en ook wat algemene kennis van het land op te doen.

Turks is geen gemakkelijke taal om te leren. U ontkomt er niet aan zich te verdiepen in de grammatica en dit te oefenen maar u zult rijkelijk beloond worden voor uw inspanningen door de Turkse bevolking zowel in Nederland als in Turkije.

Lees meer over Turkije op de Nederlandstalige Wikipedia.