Het materiaal en de lessen

In de loop der jaren heb ik door ervaring steeds meer inzicht gekregen in de wijze waarop je de lesstof kunt aanbieden. Ik weet inmiddels wat cursisten lastig vinden aan Turks en wat dus extra aandacht vereist. Ik weet ook wat cursisten in het algemeen gemakkelijk af gaat.

De stof wordt duidelijk en overzichtelijk aangeboden het lesmateriaal is logisch en praktisch van opzet. U begint met een basis waarin alledaagse zaken aan bod komen en behandeld worden. Wat u het eerst zult willen gebruiken komt als eerste aan bod. Ik ga elke les uit van een grammaticaal thema en daaromheen leert u dingen die u direct kunt toepassen in de praktijk. In de lessen komt alles aan de orde: grammatica, lezen, luisteren en spreken.

Elke les krijgt u huiswerk mee, dit wordt de eerstvolgende les klassikaal doorgenomen. Ook wordt er gedurende de cursus regelmatig herhaald. We beginnen al heel snel in de les met spreken, zodat u niet de kans krijgt te denken dat u het allemaal al moet weten en u mag fouten maken. De kunst van een taal aanleren is voor een deel ook jezelf toestaan fouten te maken. Wel wordt er inzet van u verwacht, zoals het huiswerk maken, af en toe een regeltje leren en uw aanwezigheid en deelname aan de les.

De groepslessen:

Een groep kan stimulerend werken; u leert van elkaar, van elkaars vragen, andere cursisten kunnen studie tips aandragen, u ontmoet mensen met een zelfde interesse als u.

Groepslessen worden in de avonduren gegeven. Er is bewust gekozen voor kleine groepen, zodat iedere deelnemer voldoende aandacht kan en mag verwachten. Het tempo wordt grotendeels door de groep zelf aangegeven. Indien gewenst, is het na overleg soms ook mogelijk over te stappen naar een snellere groep.

De privéles

De privéles wordt toegespitst en afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele cursist. Ik stel mij hierin flexibel op. De frequentie en de duur van de lessen hangt nauw samen met het doel en het te bereiken gewenste niveau, dit wordt vooraf met de cursist besproken. Ook krijgt u vooraf een prijsopgave van de cursus en het lesmateriaal.